{{$mall_greeting}}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
비밀번호 확인 닫기
   New > 카네수즈 빈티지카키 볼

 
상품명: 카네수즈 빈티지카키 볼
가  격 :
재  질 : 도자기제
원산지 : 일본
수  량 : EA
옵션 :
상품 상세 설명
 

카네수즈 빈티지 카키시리즈 볼입니다.

 

후르츠볼: 14.1*3.5

오트밀볼: 16.6*4.3

구프볼: 19.5*3.8

스프볼(21): 21.1*3.7

스프볼(23): 23.2*4.3

 

 

라인이 균일하지 못하고 울퉁불퉁한 곳등이 있습니다.

교환,반품,환불이 되지않으니 주문시 참고하세요.(맨아래 이미지 참조)