{{$mall_greeting}}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
비밀번호 확인 닫기
   New > 사쿠라 젓가락받침 5p

 
상품명: 사쿠라 젓가락받침 5p
가  격 :
재  질 : 도자기제
원산지 : 일본
수  량 : EA
상품 상세 설명
 

 봄에 너무나 잘 어울리는 사쿠라 젓가락 받침입니다.

 

4.5*4.5

 

도기제품으로 제조과정상 기포나 돌기등이 있어 만졌을때 약간 거친부분있습니다.

정상제품이에요